Moviles SMS
Stron w katalogu: 420 | Czeka na dodanie: 0
Katalog działa od: 2011-07-21 | Backlinks: 9,151 |
logo

Polecane: Greatproject | Alearena | Wolve

Biznes i ekonomia
Dom i ogród
Edukacja i nauka
Firmy wg branż
Inne
Internet i komputery
Kultura i sztuka
Miasta
Motoryzacja
Prawo i społeczeństwo
Produkcja przemysłowa
Reklama i marketing
Rozrywka
Sport
Turystyka
Zdrowie i uroda
URL:
http://www.falowniki.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Dobór falowników

Uzwojenia przekładnika są nawinięte na rdzeniu ferromagnetycznym wykonanym z blach transformatorowych. Najczęściej oba uzwojenia przekładnika są ze sobą sprzężone tylko magnetycznie i nie mają połączenia galwanicznego. Uzwojenie pierwotne ? wysokiego napięcia jest bardzo starannie izolowane od rdzenia i uzwojenia wtórnego, gdyż izolacja ta decyduje o bezpieczeństwie obsługi.
URL:
http://www.falowniki.com.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Falowniki serwis porównawczy

Wartości znamionowe napięć pierwotnych i wtórnych przekładników są znormalizowane. Znamionowe napięcie wtórne w przekładnikach przewidzianych do włączenia na napięcie fazowe w sieciach 3-fazowych. Dzięki temu możliwa jest standaryzacja przyrządów pomiarowych i przekaźników stosowanych w sieciach energetycznych różnych napięć. Polska norma PN-71/E-06551 Przekładniki napięciowe. Ogólne wymagania i badania; przewiduje następujące zalecane wartości napięcia pierwotnego przekładników napięciowych Uln: 3, 6, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 110, 220, 400 kV. Przekładniki napięciowe są przewidziane do pracy w zakresie napięć pierwotnych od 80% do 120% Uln.
URL:
http://www.falowniki.info
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Dobór falownika

Przekładniki prądu stałego, nazywane inaczej transduktorami, stosowane są do pomiarów prądów stałych o dużych wartościach, rzędu kiloamperów. Przekładnik prądowy składa się z dwóch rdzeni, wykonanych z blach ferromagnetycznych o prostokątnej pętli histerezy. Na każdym rdzeniu są nawinięte uzwojenia pierwotne i wtórne. Uzwojenia pierwotne prądu stałego są połączone szeregowo i mają po jednym lub kilka zwojów (w granicznym przypadku stanowi je szyna obejmowana przez rdzenie).
URL:
http://websystem.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Sklep z przekładniami

Zależność wartości skutecznej prądu przemiennego od wartości prądu stałego. Warunkiem poprawnej pracy przekładnika transduktorowego jest takie wykonanie uzwojeń wtórnych, aby w obwodzie pierwotnym nie indukował się prąd przemienny. Zapewnia to pełna symetria obydwu połówek uzwojenia wtórnego ? przy przeciwsobnym ich połączeniu. Poza tym warunki ustala się w ten sposób, aby praca odbywała się w stanie nasycenia magnetycznego rdzeni. Wówczas prąd przemienny ma przebieg zbliżony do fali prostokątnej.
URL:
http://www.softstarty.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

softstart danfoss

Wzmacniacz w układach pomiarowych może spełniać różne role. Przede wszystkim służy do podwyższenia poziomu sygnału pomiarowego (w konsekwencji zwiększania czułości), ale równocześnie może być użyty do przetwarzania sygnału napięciowego w prądowy lub odwrotnie, galwanicznej separacji obwodu wejściowego i wyjściowego, dokonywania operacji matematycznych na wielkości wejściowej (sumowania, odejmowania, całkowania, różniczkowania itp.), do dopasowania impedancji (lub rezystancji).
URL:
http://www.falowniki.info.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

falowniki iG5A

Jednym ze sposobów realizacji postawionych wymagań jest stosowanie w układach wzmacniaczy sprzężeń zwrotnych. Rola ujemnego sprzężenia zwrotnego we wzmacniaczu pomiarowym Idea sprzężenia zwrotnego we wzmacniaczu sprowadza się do sterowania go sygnałem będącym sumą lub różnicą sygnałów wejściowego i części wyjściowego. W przypadku pierwszym (sumy sygnałów) ma miejsce sprzężenie dodatnie, w przypadku drugim (różnicy sygnałów) sprzężenie ujemne.
URL:
http://www.falownik.com
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Falowniki Vacon 10

Szczegółowa analiza układu prowadzi do dwóch ważnych wniosków: szerokość pasma przenoszenia wzmacniacza zwiększa się, w tym samym stosunku zmniejszają się zniekształcenia nieliniowe. W przypadku zastosowania ujemnego sprzężenia zwrotnego szeregowego prądowego uzyskuje się zwiększenie impedancji lub rezystancji wyjściowej. Wykorzystuje się je do realizacji przetworników o wyjściu prądowym (cechy obwodu wyjściowego takiego przetwornika są zbliżone do idealnego źródła prądowego). Ujemne sprzężenie zwrotne równoległe powoduje zmniejszenie impedancji wejściowej. Ten typ sprzężenia szeroko stosuje się w układach wzmacniaczy całkujących, różniczkujących, sumujących itp.
URL:
http://www.falownik.info.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Falowniki X200

Wzmacniaczami szerokopasmowymi są wielostopniowe wzmacniacze oporowe pracujące w układach ze wspólnym emiterem . Stopnie są sprzężone pojemnościowo. Aby rozszerzyć dolny zakres pasma przenoszenia wzmacniacza, stosuje się układy wzmacniaczy tranzystorowych o sprzężeniu bezpośrednim. Pociąga to za sobą pewną komplikację układu zasilania. Często w układach o bezpośrednim sprzężeniu stosuje się układy redukujące napięcia pomiędzy wyjściem jednego stopnia, a wejściem następnego. W celu zwiększenia wzmocnienia poszczególnych stopni stosuje się czasem obciążenie ich wtórnikami emiterowymi.
URL:
http://www.falownik.org
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Falownik do regulacji Siemens

Do korekcji charakterystyk częstotliwościowych w dolnym zakresie stosuje się przede wszystkim sprzężenia bezpośrednie lub układy korekcyjne RC. W górnym zakresie częstotliwościowym stosuje się szeregową lub równoległą korekcję LC lub dwójniki RECE w obwodzie emitera (przy wzroście częstotliwości maleje reaktancja kondensatora, a tym samym napięcie ujemnego sprzężenia zwrotnego).
URL:
http://www.falownik.biz
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Falowniki VLT

Wzmacniacze pomiarowe prądu stałego są przeznaczone do wzmacniania sygnałów, których widmo częstotliwościowe w swym dolnym zakresie obejmuje przebiegi wolnozmienne, łącznie ze składową stałą. Obecnie stosuje się głównie wzmacniacze o sprzężeniu bezpośrednim w układzie różnicowym. Tego typu wzmacniacze prądu stałego są wykonywane przeważnie jako układy scalone. Stosuje się również wzmacniacze prądu stałego z przetwarzaniem.
URL:
http://www.falowniki.shop.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Falownik

W monolitycznych wzmacniaczach scalonych, dzięki całkowitemu zrównoważeniu termicznemu tranzystorów i innych elementów, prawie całkowicie może być skompensowany dryft termiczny. Pierwszy stopień różnicowy z tranzystorami polowymi zapewnia bardzo dużą wartość rezystancji wejściowej. Jeśli do tego dodać jeszcze dużą wartość współczynnika wzmocnienia, to można mówić, że wzmacniacze scalone mają właściwości zbliżone do idealnego wzmacniacza operacyjnego (tzn. takiego, w którym). Jeszcze lepsze przybliżenie cech wzmacniacza różnicowego do idealnego wzmacniacza operacyjnego uzyskuje się w przypadku zastosowania w stopniu wejściowym tranzystorów unipolarnych z izolowaną bramką. Rezystancja wejściowa takiego układu może osiągać nawet wartości rzędu.
URL:
http://www.lenze.net.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Serwis Lenze

Parametrami charakteryzującymi diody prostownicze są: maksymalne napięcie wsteczne, maksymalny prąd przewodzenia, maksymalna wartość prądu wyprostowanego, maksymalna temperatura obudowy. Podaje się również pojemność własną diody i częstotliwość graniczną (tzn. taką wartość częstotliwości, przy której prąd wyprostowany przy zwarciu maleje w stosunku do prądu wyprostowanego przy bardzo małej częstotliwości o 20%).
URL:
http://www.napedy.net.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Silnik prądu stałego

Prostowniki wartości szczytowej są stosowane przede wszystkim w woltomierzach, ale można je stosować również w amperomierzach. Istnieją dwa rodzaje biernych prostowników szczytowych: szeregowy i równoległy.Do pomiaru napięć niesymetrycznych stosuje się układy prostowania międzyszczytowego . Prostownik taki jest połączeniem kaskadowym dwóch prostowników: równoległego (szczytu dodatniego) i szeregowego (szczytu ujemnego). Jeśli napięcie prostowane jest sinusoidalne, to przebieg napięcia na diodzie Dx jest taki jak Mx. Podczas trwania pół fali ujemnej sygnału wejściowego wartość szczytowa tego napięcia jest równa podwójnej amplitudzie 2 Um. Wobec tego kondensator będzie ładował się też do takiej wartości.