Moviles SMS
Stron w katalogu: 420 | Czeka na dodanie: 0
Katalog działa od: 2011-07-21 | Backlinks: 9,151 |
logo

Polecane: Greatproject | Alearena | Wolve

Biznes i ekonomia
Dom i ogród
Edukacja i nauka
Firmy wg branż
Inne
Internet i komputery
Kultura i sztuka
Miasta
Motoryzacja
Prawo i społeczeństwo
Produkcja przemysłowa
Reklama i marketing
Rozrywka
Sport
Turystyka
Zdrowie i uroda
URL:
http://www.falownik.info
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Pomoc serwisowa falowników

Najprostszymi układami umożliwiającymi zwiększenie rezystancji wejściowej są jedno tranzystorowe układy wtórników napięciowych: emiterowego i źródłowego. Stanowią one przykłady stopni wzmacniających z ujemnym sprzężeniem zwrotnym szeregowym napięciowym. Wzmocnienie napięciowe jest bliskie jedności.
URL:
http://www.falowniki.org.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Serwis falowników Omron

Dryft krótkoterminowy jest powodowany przede wszystkim nagrzewaniem się elementów biernych układu w czasie pracy, a dryft długoterminowy ? starzeniem się elementów układu. Przy obecnym stanie technologii elementów biernych i czynnych dryft czasowy jest pomijalny w porównaniu z dryftem termicznym, który wynika z silnej zależności parametrów tranzystorów od temperatury. Układy wzmacniaczy różnicowych, dzięki wzajemnej kompensacji zmian: prądu zerowego tranzystora, napięcia baza emiter oraz wzmocnienia, mają znacznie zmniejszony dryft termiczny.
URL:
http://www.falowniki.ppp.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Sprzedaż falowników

Zastosowanie we wzmacniaczu różnicowym tranzystorów unipolarnych pozwala uzyskać bardzo dużą rezystancję wejściową. Zastosowany w obwodzie źródeł tranzystorów polowych tranzystor bipolarny, pracujący w układzie ze wspólną bazą, stanowi układ źródła prądowego o dużej rezystancji dynamicznej. Dzięki temu uzyskuje się jeszcze skuteczniejsze tłumienie sygnału wspólnego.
URL:
http://www.lenze.falowniki.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Serwis falowników Lenze

Napięcie źródła sygnału wejściowego i wzmacniacz operacyjny powinny być tak dobrane, aby mogły dostarczać odpowiedni prąd do obciążenia. Wzmacniacze operacyjne są również używane do budowy wzmacniaczy selektywnych małej częstotliwości. Układ scalony o wzmocnieniu napięciowym AT pełni rolę wzmacniacza szerokopasmowego. Właściwości selektywne uzyskuje układ dzięki włączeniu w pętlę ujemnego sprzężenia członu selektywnego typu podwójne T.
URL:
http://www.lg.falowniki.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Dystrybutor LG

W celu scharakteryzowania napięcia lub prądu przemiennego podaje się ich wartość skuteczną, średnią lub maksymalną (szczytową). Wielkością wyjściową w prostowniku jest składowa stała wyprostowanego prądu (napięcia) równa wartości średniej tego przebiegu. Współczynnik przetwarzania i błędy przetwarzania będą różne w zależności od tego, jaką wartość traktuje się jako wielkość wejściową. Z tych powodów prostowniki dzieli się na: ? prostowniki wartości średniej (liniowe), ? prostowniki wartości skutecznej, ? prostowniki wartości szczytowej (maksymalnej). Podział ten jest ściśle związany z zasadą działania przetwornika, z właściwościami stosowanych elementów, ich punktem pracy.
URL:
http://www.napedy.ppp.pl
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Dobór napędów elektrycznych

Wzmacniacz pobiera ze źródeł badanego napięcia tylko prąd polaryzacyjny. Czas narastania napięcia na wyjściu wzmacniacza w zasadzie zależy tylko od możliwości prądowych tego wyjścia, a nie zależy od stałej czasowej zabezpiecza wzmacniacz przed przeciążeniem, gdy napięcie na jego wyjściu osiąga ujemny stan nasycenia oraz ogranicza napięcie wsteczne diody. Błąd przetwarzania można zmniejszyć przez zastosowanie wzmacniacza z tranzystorami unipolarnymi na wejściu.
URL:
http://www.przemienniki.info
Data:
2015-01-19

Słowa kluczowe:

Dystrybutor Dobór Serwis falowniki przemienniki

Regulatory prądu

Przetworniki termoelektryczne do pomiaru małych prądów (mniejszych od 1 A) wykonuje się jako próżniowe (pogorszenie chłodzenia pozwala uzyskać podwyższenie temperatury grzejnika). Grzejniki wykonuje się z materiałów o dużej rezystowności (duża rezystancja i duża moc wydzielona przy małych wymiarach) odpornych na wysokie temperatury. Metalami spełniającymi te wymagania są najczęściej: konstantan, chromonikielina, wolfram, platyna, platynorod.